Bây giờ bạn đã thiết lập được 1 ví Bitcoin và sẵn sàng thực hiện giao dịch đầu tiên của mình, hãy cùng xem các giao dịch Bitcoin thực sự hoạt động như thế nào.

Có ba biến số chính trong bất kỳ giao dịch Bitcoin nào: lượng tiền, đầu vào và đầu ra. Đầu vào là địa chỉ mà tiền được gửi đi và đầu ra là địa chỉ nhận tiền. Vì ví có thể chứa nhiều địa chỉ đầu vào, bạn có thể gửi tiền từ một hoặc nhiều đầu vào đến một hoặc nhiều đầu ra. Ngoài ra còn có một phần lưu trữ dữ liệu trên mỗi giao dịch, một dãy ghi chép cho phép bạn ghi dữ liệu vào blockchain một cách bất biến.

Nhưng điều độc đáo về giao dịch Bitcoin là, nếu bạn bắt đầu một giao dịch có giá trị nhỏ hơn tổng số tiền bạn nhập vào, bạn sẽ nhận được số tiền thừa không phải từ đầu ra ban đầu, mà thông qua một địa chỉ mới thứ ba trong tầm kiểm soát của bạn. Điều này có nghĩa là ví của bạn thường chứa nhiều địa chỉ và bạn có thể rút tiền từ những địa chỉ này để thực hiện các giao dịch trong tương lai.

Bạn đã được giới cách mualưu trữ Bitcoin trong chương 2 và 4, vì vậy, bạn đã biết khóa công khai và khóa cá nhân dùng để làm gì và bạn sẽ cần những khóa này để phát hành giao dịch. Để làm điều đó, bạn đặt khóa cá nhân của mình, số lượng Bitcoin bạn muốn gửi và địa chỉ đầu ra vào phần mềm Bitcoin trên máy tính hoặc smartphone của bạn.

Sau đó, chương trình sẽ tạo ra một chữ ký được tạo từ khóa cá nhân của bạn để thông báo giao dịch này với mạng để xác thực. Mạng cần xác nhận rằng bạn sở hữu số Bitcoin được chuyển và bạn chưa tiêu nó bằng cách kiểm tra tất cả các giao dịch trước đó được công khai trên sổ cái. Sau khi phần mềm Bitcoin xác minh rằng thực sự khóa riêng của bạn tương ứng với khóa công khai được cung cấp (mà không cần biết khóa riêng của bạn là gì), giao dịch của bạn sẽ được xác nhận.

Giao dịch này hiện được bao gồm trong một “khối” được gắn vào khối trước đó để được thêm vào blockchain. Mọi giao dịch trong chuỗi khối đều được gắn với một mã định danh duy nhất được gọi là hàm băm giao dịch (txid), trông giống như một chuỗi 64 ký tự gồm các chữ cái và số ngẫu nhiên. Bạn có thể theo dõi một giao dịch cụ thể bằng cách nhập txid này vào thanh tìm kiếm trên trình khám phá blockchain.

Blockchain Explorer (Nguồn: Blockchain.com)

Không thể hoàn tác hoặc giả mạo các giao dịch, vì điều đó có nghĩa là thực hiện lại tất cả các quy tắc sau đó. Quá trình này không diễn ra tức thời. Bởi vì blockchain Bitcoin khá lớn, nên cần rất nhiều thời gian để xử lý một giao dịch duy nhất trong số rất nhiều giao dịch trên blockchain.

Khoảng thời gian cần thiết để xác nhận một giao dịch khác nhau, có thể từ vài phút đến vài ngày, dựa trên lưu lượng truy cập trên blockchain và quy mô giao dịch của bạn. Các giao dịch lớn hơn với phí cao hơn có xu hướng được các thợ đào xác thực nhanh hơn các giao dịch nhỏ hơn. Điều đó nói rằng, một khi nó đã được xác nhận, nó sẽ được ghi lại mãi mãi.

Nếu bạn muốn tận hưởng một số đam mê không cần trí óc, bạn có thể ngồi tại bàn làm việc và xem các giao dịch Bitcoin trôi qua. Blockchain.info là trang web tốt cho điều này, nhưng hãy thử BitBonkers nếu bạn muốn có một phiên bản thú vị hơn.

Theo CoinDesk