Với tầm nhìn hướng tới mạng lưới dịch vụ blockchain châu Âu (EBSI), Liên minh châu Âu đã công bố các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với các node tham gia testnet trên toàn khối.

  • Theo thông số kỹ thuật được công bố trong chương trình kết nối kỹ thuật số CEF Digital của Ủy ban Châu Âu tuần trước, các node trong ESBI phiên bản 1.0 phải có ít nhất ba máy chủ: một máy chủ cho các dịch vụ cốt lõi và hai máy chủ giao thức cho các blockchain BESU và Hyperledger Fabric.
  • Các quốc gia thành viên có thể trực tiếp xử lý hoặc xử lý online các node của họ, miễn là các máy chủ phức hợp được duy trì kết nối Internet và đáp ứng các thông số kỹ thuật về phần cứng, bảo mật và mạng của CEF Digital. Các thông số này gần tương đương với tower máy tính của các game thủ PC.
  • Bảng thông số kỹ thuật chỉ ra rằng, bản phát hành giới hạn 1.0 của ESBI được dự tính là phép lặp đầu tiên của codebase mạng lưới blockchain trước khi phiên bản 2.0 sẵn sàng đi vào sản xuất. Tuy nhiên nó sẽ không thực sự sử dụng hai máy chủ giao thức của các node. 
Sơ đồ của các máy chủ phức hợp và sự liên kết trong các node (Nguồn: CEF Digital)
Sơ đồ của các máy chủ phức hợp và sự liên kết trong các node (Nguồn: CEF Digital)

Theo Coindesk