# Tags
Runes Protocol là gì? Giao thức hứa hẹn sự cạnh tranh công bằng với Bitcoin Ordinals

Runes Protocol là gì? Giao thức hứa hẹn sự cạnh tranh công bằng với Bitcoin Ordinals

Trải qua làn sóng lợi nhuận và bổ sung đa dạng các tài sản có thể sở hữu trên mạng lưới Bitcoin, sự phát triển chóng mặt của hệ sinh thái Bitcoin nhờ giao thức Bitcoin Ordinals đã thu hút đông đảo sự chú ý của công đồng.  Và những người quan tâm tới Bitcoin […]