# Tags
sự ra đời của bitcoin

Sự ra đời của Bitcoin: Liệu có thay đổi thế giới?

1. Khủng Hoảng Tài Chính 2008 và Sự Ra Đời của Bitcoin 1.1. Khủng hoảng tài chính 2008 Năm 2008, thế giới đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính lớn từ Hoa Kỳ, nơi các ngân hàng cấp các khoản vay cho những người không đủ khả năng trả nợ, gọi là “cho […]