# Tags
AltLayer

AltLayer (ALT): Đột Phá Blockchain với Rollup-as-a-Service & Airdrop

ALTLayer đồng coin mới đã được Binance niêm yết Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã thông báo về dự án thứ 45 trên Binance Launchpool – AltLayer (ALT), một nền tảng để ra mắt các Rollup gốc và tái stake với cả stack Optimistic và ZK Rollup vào tuần […]