# Tags
halving

Bitcoin Halving và Cuộc Chiến Sinh Tồn Của Các Thợ Đào

Đừng quá lo lắng về đợt Halving Bitcoin sắp tới. Bitcoin chắc chắn sẽ tồn tại. Câu hỏi thực sự là: Thợ đào nào sẽ thành công? Thay vì lo lắng về tác động của Halving Bitcoin đối với thị trường, hãy nhớ rằng chúng ta đã từng trải qua điều này trước đây. Theo […]