# Tags

Lịch sử Crypto được tạo nên bởi 4 đồng coin này!

1. Thị trường crypto ra đời như thế nào? Trước khi Bitcoin – đồng tiền điện tử chính thức đầu tiên xuất hiện, lịch sử của tiền điện tử đã được hình thành từ rất lâu trước đó. Trong những năm 1980 và 1990, các nhà khoa học và đã cố gắng tạo ra các […]