# Tags

Internet Computer (ICP) là gì? Tổng quan về đồng ICP

KEY TAKEAWAY Internet Computer (ICP) là một giao thức blockchain tiên tiến mang tính đột phá, tạo ra một mạng lưới dữ liệu toàn cầu mạnh mẽ và linh hoạt, không phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu duy nhất. ICP giải quyết những hạn chế của các hệ thống lưu trữ data truyền thống […]