# Tags
ATOM Coin

ATOM Coin Khởi Đầu 2024 Đầy Ấn Tượng, Có Thể Đạt $17 Trong Đợt Tăng Giá Tiếp Theo.

Những điểm chính: ATOM Coin đã phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự $12,4, đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy phe mua đang nắm quyền kiểm soát. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là $17, đây là mức giá cao nhất mà ATOM Coin từng đạt được trong tháng 12 năm […]