# Tags
Exchange Bitcoin lightning là gì? Giải thích mạng lưới Bitcoin lightning.

Exchange Bitcoin lightning là gì? Giải thích mạng lưới Bitcoin lightning.

Bitcoin được coi là hệ thống truyền phát và thanh toán phi tập trung với quy mô toàn cầu, trong đó, mọi người khi tham gia vào thị trường sẽ được xác minh danh tính và mọi giao dịch được thực hiện trước khi thêm vào mạng lưới Blockchain. Mặc dù mang nhiều điểm có […]