# Tags
ETF ethereum

Việc phê duyệt ETF Ethereum đang trở thành “vấn đề chính trị” hết sức phức tạp

Người đồng sáng lập Ethereum, Joseph Lubin, mong đợi rằng một vài ứng dụng ETF Ethereum 19b-4 sẽ được bật đèn xanh. Tuy nhiên, có thể sẽ phải chờ đợi rất lâu cho đến khi chúng được công khai. Quá trình chấp thuận ETF Ethereum có thể kéo dài do vấn đề chính trị Theo […]