# Tags
Optimism

Optimism Coin: Khai Phá Tiềm Năng Của Layer 2

Trong bối cảnh blockchain phải đối mặt với vấn đề quy mô, Optimism (OP) đã nổi lên như một giải pháp Layer 2 tiên tiến, hứa hẹn giải quyết các hạn chế về tốc độ và chi phí giao dịch của Ethereum. Bài viết này sẽ khám phá công nghệ đằng sau OP, cũng như […]