# Tags
manta network

Manta Network Giải Quyết Tranh Cãi Về Mối Lo Ngại Liên Quan Đến Rửa Tiền 

Sự tăng giá đột biến của Manta Token cùng với những cáo buộc về bán tháo đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi liên quan đến Manta Network. Thêm vào đó, việc thiếu hiểu biết của nhóm phát triển blockchain Lớp 2 cũng góp phần vào sự nghiêm trọng của sự việc. Đọc […]