# Tags

TRON LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ NỀN TẢNG TRON VÀ TRX COIN 

KEY TAKEAWAYS  TRON là một nền tảng public blockchain phân quyền được tạo ra để phục vụ cho việc sáng tạo nội dung nghệ thuật và giải trí. Nhờ TRON, các nhà sáng tạo có thể chia sẻ tác phẩm của mình mà không cần phải thông qua trung gian như Facebook, Youtube, vv.  TRON củng […]